duurzaamheid


bedrijf >> duurzaamheid


vogelnestje in delphinium

duurrzaam,  ja natuurlijk!


Wij proberen zo milieu bewust mogelijk te telen.


Bemesting


Om op de juiste manier te kunnen bemesten laten we eerst een bodembalansanalyse maken.

Als basis voor de voeding geldt de voeding welke vrijkomt uit de compost.

Door het jaar heen nemen we ook nog bladsap metingen om een goede bemesting te kunnen doen

De aanvullende meststoffen worden gegeven met biologische meststoffen. Tekorten in het seizoen worden aangevult met mineralemesstoffen via druppelslangen zodat verkwisting word tegengegaan


Gewasbescherming   


Wij proberen door teeltmaatregelen het gebruik van gewasbeschermings middelen

zoveel mogelijk te beperken .

Door de planten op ruime afstand te poten krijgen schimmels minder kans. Ook het spuiten van natuurlijke bladversterkende middelen helpt hierbij.

Doordat we zo min mogelijk ongedierte bestrijden zijn er veel natuurlijke vijanden die

ongedierte aanpakken en wij steeds minder hoeven in te grijpen.

Wij laten de grond om de 3 jaar een jaar braak liggen zodat bodemziektes ook nagenoeg weg blijven

Doordat er na elke grondbewerking een laag mulch op de grond komt is er veel bodemleven wat

de kwaliteit van de grond en dus ziektewerendheid enorm heeft verbeterd.

Daar waar mogelijk gebruiken we eerst biologische middelen om eventueel voorkomende ziekten en plagen te onderdrukken. Indien nodig gebruiken wij chemische middelen als medicijn


Watergebruik                                       


Bij het water geven kijken wij steeds naar de behoefte van de plant en geven we

''onderdoor' water dus via inline slangen druppelt het water dan bij de plant zodat

er nagenoeg geen water verspilt wordt en ook zo min mogelijk uitspoeling van voedingstoffen.


Energie   


De teelt van Delphinium's buiten in de vollegrond is energie arm.

De energie die we gebruiken is alleen voor verlichting en koeling en is groene stroom.

Ook voor transport van bloemen over de kwekerij is de trekker vervangen voor electrische karretjes

die weer met groene stroom worden opgeladen (beperkt gelijk ook het geluid) en de verwerkingsruimte is voorzien van led panelen.


Afval 


Afval wordt op ons bedrijf zoveel mogelijk gescheiden afgevoerd

papier en plastic wordt gescheiden afgevoerd en groene restproducten gaan naar een composterings bedrijf

en kunnen dan weer dienst doen als grondverbeteraar.


Natuur


Langs de randen van de kwekerij is een haag aangelegd van diverse struiken waarin

vele vogels nestgelegenheid vinden. Als tegenprestatie helpen deze vogels ( merels, mussen en mezen het meest)

ons om het ongedierte zoals slakken (merels) rupsen (mezen) en luisjes ed te vangen.

Ook tussen het gewas vinden de vogels het schijnbaar fijn om te nestelen. Van Karakiet tussen de stelen tot fazant en groenling op de grond, allerlei nesten vinden wij tussen de bloemen.

Ook dat maakt het kweken in de buitenlucht bijzonder.

Een nadeel is wel dat ook de hazen het erg prettig vonden bij ons, dus daarom hebben we de hele kwekerij moeten omheinen met gaas.

Het zo min mogelijk spuiten, in combinatie met de haag, heeft ervoor gezorgd dat ook gaasvliegjes, roofmijten, lieveheesbeestjes en ander klein volk ons helpt met het in toom houden van ongedierte.


Onkruidbestrijding


Doordat we alles in gronddoek poten hoeven we alleen net rond de planten nog onkruid te wieden.

Dit is een handmatig werkje dat door velen als onplezierig wordt beschouwd, maar

Met een flauw zonnetje op de rug en vogels om je heen kan het toch

een erg plezierig en ontspannend werkje zijn.

Het grote voordeel is wel dat we tegen onkruid niet hoeven te spuiten, iets wat z├ęker geen aangenaam

werk is en de plantengroei ook niet ten goede komt.


Grondbewerking


Wij passen de zg. niet kerende grondbewerking toe om zodoende het bodemleven zoveel mogelijk  in stand te houden. Zo hebben wij een natuurlijke en gezonde bodem waarin het evenwicht goed is en ziektes weinig kans krijgen om de planten aan te vallen.


 home      video's